JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZÓ TERMÉK ALAPADATOK
Pályázó cég megnevezése:
Forgalmazott / gyártott termék megnevezése:
Mióta van forgalomban a termék (év/hónap):
A termék forintban kifejezett értékesítési forgalma az elmúlt 5 üzleti évben:
Ft
MEGBÍZHATÓSÁGI KRITÉRIUMOKRA VONATKOZÓ ADATOK
(1) Auditált és/vagy iparági sztenderdeknek megfelelő gyártási, logisztikai, raktározási folyamat és technológia biztosítja a termék minőségének folyamatos fenntartását:
(2) A pályázó - a termék gyártója / forgalmazója - olyan minőségellenőrzési rendszert üzemeltet, amely alkalmas az esetleges minőségi, fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és egészségügyi problémák feltárására:
(3) Kérjük röviden felsorolni azokat a főbb gyártási-minőségellenőrzési tanúsítványokat vagy a technológia megoldásokat, amelyek biztosítják az (1, 2) pontban leírtakat:
(4) Az elmúlt 3 évben lezajlott vagy jelenleg folyamatban olyan fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi vagy egyéb hatósági eljárás, amely a termékkel (márkával) kapcsolatos általános fogyasztói bizalmat jelentős mértékben negatívan befolyásolhatja:
Az eljárás(ok) és annak kimentenének bemutatása:
(5) Az elmúlt 3 évben TÖRTÉNT olyan minőségi, egészségügyi, környezetvédelmi probléma, amely a fogyasztókat is széles körben érintette (pl. termékvisszahívás, a termék rendeltetésszerű használatából eredő súlyos egészségügyi, környezetvédelmi problémák):
Jelen nevezési űrlap célja a pályázó termékekkel kapcsolatos előszűréshez szükséges információk bemutatása. Az előszűrés során vizsgált kritériumoknak való megfelelés önmagában nem jelenti azt, hogy a pályázó jogosult lesz a Díj elnyerésére, ezt kizárólag piackutatás alapján megfelelő eredményt elérő termékek kaphatják meg. A megadott adatok valódiságáért a pályázatot benyújtó felel.